Geldenjetoekomst

In 7 stappen naar een financieel onbezorgde toekomst

Financiële stress kan leiden tot minder inzetbaarheid op het werk.

Wist u dat de helft van de Nederlanders bezorgd is over hun geldzaken?

  • Wist u dat 1 op de 6 ziekmeldingen te maken heeft met financiële stress?
  • Wist u dat het productiviteitsverlies als gevolg van financiële problemen naar schatting 20% bedraagt?
  • Wist u dat werkgevers pas in een laat stadium op de hoogte zijn van financiële problemen van hun werknemers?


Onderzoek heeft uitgewezen dat financiële zorgen invloed hebben op het gedrag van werknemers..

Dit kan het functioneren op hun werk en uiteindelijk de hoogte van hun pensioen beïnvloeden.

​WIst u dat een aantal van uw medewerkers onderstaande zorgen over geld heeft?

​Wat gaat deze training uw medewerkers opleveren?

​Uit welke onderdelen bestaat deze training?

​Welke onderwerpen komen aan de orde?

Vergroot de inzetbaarheid van uw medewerker door vermindering van hun financiële bezorgdheid.

Tijdens de training werd veel uitgelegd, zodat ik goede beslissingen kon nemen. Vervolgens heb ik stap-voor-stap mijn financiële actiepunten uitgevoerd. Ik vond ons 1-op-1 gesprek ook prettig.